Laban Key gõ tiếng Việt trên điện thoại cực đơn giản

Việc sử dụng phần mềm Laban Key gõ tiếng Việt trên điện thoại đơn giản như việc bạn dùng Unikey trên máy tính. Laban Key hỗ trợ kiểu gõ TELEX và VNI quen thuộc như Unikey. Ngoài ra Laban Key cũng tự động gợi ý cụm từ tiếp theo giúp gõ nhanh hơn và tự động sửa lỗi Tiếng Việt khi nhập sai.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *